เทคโนโลยีและประวัติลิฟท์แพลตฟอร์ม

ลิฟท์แพลตฟอร์มคืออะไรและทำงานอย่างไร?

 

ลิฟท์แพลตฟอร์มเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ลิฟท์เพื่อความหรูหรา สะดวกสบาย และเพื่อความปลอดภัย ลิฟท์แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถพบเห็นได้ในอาคารที่ไม่สูงมากและบ้านพักส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนระบบสกรู ด้วยเทคโนโลยีนี้ แพลตฟอร์มจะยึดติดกับรางเลื่อน (guiderail) ซึ่งประกอบด้วยสกรูขนาดใหญ่และน็อตสองตัว สกรูจะถูกวางไว้ที่กึ่งกลางของรางเลื่อน (guiderail) ที่ใช้เป็นตัวขับเคลื่อน และถูกยึดด้วยน็อตตัวขับเคลื่อนและน็อตเพื่อความปลอดภัย น็อตตัวขับเคลื่อนจะเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แพลตฟอร์มสามารถขยับขึ้นและลงบนสกรูในขณะที่อยู่ตรงกลางตัวรางเลื่อน

 

ลิฟท์แพลตฟอร์ม

ลิฟท์แพลตฟอร์มปลอดภัยหรือไม่ และได้รับความนิยมเมื่อใด?

 

ลิฟท์แพลตฟอร์มปลอดภัยอย่างแน่นอน ลิฟท์แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรูเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ปี 2523 และความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการทำวิจัยอย่างรวดเร็วคุณจะเห็นว่า บริษัทลิฟท์หลายแห่งเริ่มต้นธุรกิจในปี 2523 เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติและข้อบังคับการเข้าถึงที่ดำเนินการโดยสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวีเดนและนอร์เวย์ หนึ่งในบทความของ J. Tøssebro ในปี 2559 กล่าวว่ากฎระเบียบก็ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้และภาพลักษณ์ทั่วไปของผู้ใช้และการใช้งาน

เนื่องจากกฎระเบียบเหล่านี้ เราสามารถเห็นลิฟท์ บันไดเลื่อน และลิฟท์ในอาคารสาธารณะทุกแห่ง และในขณะเดียวกันประชากรสูงอายุก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุไว้ในรายงานผู้สูงอายุโลก จากปีที่แล้ว (2562) ว่าประชากรโลกที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 6 ในปี 2533 เป็น ร้อยละ 9 ในปี 2562 ตัวเลขเหล่านี้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 ในปี 2593 ซึ่งหมายความว่าหนึ่งในหกคนทั่วโลกจะมีอายุ 65 ปีขึ้นไปในช่วงเวลานั้น

ด้วยตัวเลขเหล่านี้ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าเราสามารถที่จะพบเห็นลิฟท์แพลตฟอร์มมากขึ้นอีกในอนาคต

 

แหล่งข้อมูล: http://www.epsa.eu.com/customers_users/about_platform_lifts/the_history_of_european_lifting_platforms

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067216300049

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf

 

Written by: Albert Persson

Date: 10/06/2020