ลิฟท์บ้านของเรา

Condato Mini Idea version

CONDATO MINI

ลิฟท์บ้านประสิทธิภาพสูง สำหรับบ้านส่วนตัว
สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุด 250 กิโลกรัม

.                                                        Max weight 250 kg

Prime Glass idea version

CONDATO PRIME

รุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา เหมาะสำหรับบ้านส่วนตัว
และรองรับน้ำหนักสูงสุด 500 กิโลกรัม

Grande White

CONDATO GRANDE

รุ่นที่นิยมมากที่สุด สำหรับพื้นที่สาธารณะ
รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 1,000 กิโลกรัม

4

CONDATO CLASSIC

ลิฟท์บ้านประสิทธิภาพสูง ระบบสกรู2ชั้น
สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุด 400 กิโลกรัม

สื่อสังคม & ติดต่อ